Zoeken

Overzicht van de 50 bekendste Vogelsoorten in Nederland!


Nr 1. Merel

Hieronder staat een overzicht van de 50 meest voorkomende vogels van Nederland, gesorteerd op aantal. In deze lijst wordt alleen gekeken naar het aantal broedparen, vogels die alleen door Nederland trekken of hier de winter doorbrengen worden niet meegerekend. Het aantal broedparen van een soort in Nederland voorkomt is altijd een schatting en het overzicht is daarom ook niet erg nauwkeurig, de horizontale balken geven een indruk van de aantallen.

1.  Merel
 
Meer dan 1.000.000
2.  Huismus
 
500.000 tot 1.000.000
3.  Spreeuw
 
500.000 tot 1.000.000
4.  Vink
 
600.000 tot 700.000
5.  Tjiftjaf
 
Bijna 600.000
6.  Koolmees
 
Ruim 500.000
7.  Winterkoning
 
Ruim 500.000
8.  Fitis
 
Ongeveer 500.000
9.  Houtduif
 
Minder dan 500.000
10.  Wilde eend
 
Bijna 500.000
11.  Roodborst
 
Ongeveer 400.000
12.  Ringmus
 
200.000 tot 500.000
13.  Pimpelmees
 
Ongeveer 300.000
14.  Zwartkop
 
Ongeveer 300.000
15.  Kievit
 
200.000 tot 300.000
16.  Heggenmus
 
Bijna 250.000
17.  Kauw
 
Ongeveer 200.000
18.  Kleine karekiet
 
Ongeveer 200.000
19.  Meerkoet
 
Ongeveer 150.000
20.  Boerenzwaluw
 
100.000 tot 200.000
21.  Zanglijster
 
Ongeveer 150.000
22.  Grasmus
 
Bijna 150.000
23.  Tuinfluiter
 
Bijna 150.000
24.  Kokmeeuw
 
Ruim 130.000
25.  Scholekster
 
Ongeveer 100.000
26.  Witte kwikstaart
 
Ongeveer 100.000
27.  Huiszwaluw
 
Ongeveer 100.000
28.  Boomkruiper
 
Ongeveer 100.000
29.  Bosrietzanger
 
Minder dan 100.000
30.  Rietgors
 
Minder dan 100.000
31.  Zwarte kraai
 
Bijna 100.000
32.  Graspieper
 
Ongeveer 75.000
33.  Turkse tortel
 
50.000 tot 100.000
34.  Groenling
 
50.000 tot 100.000
35.  Kleine mantelmeeuw
 
60.000 tot 70.000
36.  Zilvermeeuw
 
Ruim 60.000
37.  Roek
 
Ruim 60.000
38.  Veldleeuwerik
 
Ruim 50.000
39.  Holenduif
 
50.000 tot 70.000
40.  Grote bonte specht
 
50.000 tot 60.000
41.  Fazant
 
Ruim 50.000
42.  Ekster
 
Ongeveer 50.000
43.  Gaai
 
Ongeveer 50.000
44.  Grutto
 
Bijna 50.000
45.  Waterhoen
 
Ongeveer 50.000
46.  Gele kwikstaart
 
Minder dan 50.000
47.  Goudhaan
 
Bijna 50.000
48.  Kneu
 
Minder dan 50.000
49.  Gierzwaluw
 
30.000 tot 60.000
50.  Boompieper
 
Ongeveer 40.000

Bron: http://www.vogelvisie.nl/top50.php

Vogelvoederhuizen Nederland │ Top 10 Vogelhuisjes! Goedkope Vogelhuisjes! Goedkope Vogelhuisjes om te schilderen kopen? Vogelhuizen! Goedkope Vogelhuizen! Goedkope Vogelhuizen kopen? Bij ons kunt u goedkope Vogelhuisjes, Vogelhuizen en Vogelvoederhuizen k
Vogeltjes! Vogeltjes! Contactformulier Aanbieding! Prijzen en informatie! Observatie vogelhuisjes met spiegel Typische Amsterdamse gevel nestnasten kopen? Klik hier voor informatie! Goedkope gevelnestkasten kopen? Klik hier voor informatie! Gevel nestkasten kopen? Klik hier voor informatie! Advertentie Aanbieding! Prijzen en informatie! Special swallow nests
Nieuwsbrief