Zoeken

Disclaimer


Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Vogelvoederhuizen Nederland een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Vogelvoederhuizen Nederland.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vogelvoederhuizen Nederland. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Vogelvoederhuizen Nederland met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 6% of 19% BTW en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Vogelvoederhuizen Nederland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


Hoewel Vogelvoederhuizen Nederland alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Vogelvoederhuizen Nederland niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Vogelvoederhuizen Nederland, welke geen eigendom zijn van Vogelvoederhuizen Nederland, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Vogelvoederhuizen Nederland.

Hoewel Vogelvoederhuizen Nederland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Vogelvoederhuizen Nederland worden onderhouden wordt afgewezen.

Vogelvoederhuizen Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Vogelvoederhuizen Nederland │ Top 10 Vogelhuisjes! Goedkope Vogelhuisjes! Goedkope Vogelhuisjes om te schilderen kopen? Vogelhuizen! Goedkope Vogelhuizen! Goedkope Vogelhuizen kopen? Bij ons kunt u goedkope Vogelhuisjes, Vogelhuizen en Vogelvoederhuizen k
Vogeltjes! Vogeltjes! Contactformulier Aanbieding! Prijzen en informatie! Observatie vogelhuisjes met spiegel Typische Amsterdamse gevel nestnasten kopen? Klik hier voor informatie! Goedkope gevelnestkasten kopen? Klik hier voor informatie! Gevel nestkasten kopen? Klik hier voor informatie! Advertentie Aanbieding! Prijzen en informatie! Special swallow nests
Nieuwsbrief